V poslednom období registrujeme na niektorých miestach internetu informácie, ktoré poškodzujú dobré meno spoločnosti Next Media Group, s.r.o.. Hrubo sa ohradzujeme voči takýmto klamstvám a čestne prehlasujeme, na čo máme aj relevantné dôkazy, že všetky honoráre sú vyplácané našim redaktorom...
Istá múdra kniha hovorí, že porady ako také sú toxické a každá firma, ktorá chce napredovať, by sa im mala vyvarovať. Po prvé je to plytvanie času. Po druhé sa na nich spravidla preberajú zbytočnosti. Po tretie sa vždy...
Pretože som si to „ods*al“ Prvé dva roky vydavateľstva boli naozaj veľmi ťažké, nakoľko sme začínali od nuly. Borili sme sa s finančnými problémami a boli aj chvíle, kedy som nemal peniaze na základné potraviny, za čo ísť na pivo...
Porady Next Media Group sa konajú raz za štvrťrok - bohužiaľ. Niekedy však náš jediný a skvelý riaditeľ Ondrej vymyslí špeciálne zameranú poradu, takže sa so všetkými tými fantastickými kolegami môžeme stretnúť častejšie než len 4x za rok - chvalabohu. 🙂 Porady...
So slovom "porada" sa mi v hlave vynoria asociácie spojené s uhladeným účesom, veľkým notesom plným neužitočných poznámok a nekonečne dlhými vetami, čo robíme zle a čo by sme mali robiť lepšie. Nie však odkedy pracujem pre Next Media...