V poslednom období registrujeme na niektorých miestach internetu informácie, ktoré poškodzujú dobré meno spoločnosti Next Media Group, s.r.o..

Hrubo sa ohradzujeme voči takýmto klamstvám a čestne prehlasujeme, na čo máme aj relevantné dôkazy, že všetky honoráre sú vyplácané našim redaktorom riadne a načas. Konkrétna informácia vychádza zo zdroja bývalého redaktora, ktorý vopred dobrovoľne súhlasil s istým typom odmeňovania, no po ukončení spolupráce od nás žiadal vyplatiť honorár nad rámec dohody, resp. zmluvy.

Next Media Group, s.r.o. má vynikajúce vzťahy so svojimi redaktormi (v istom momente nás bolo viac ako 140 redaktorov) a ponúka im nadštandardné a veľmi motivujúce finančné aj nefinančné ohodnotenie. Konkrétna výnimka, žiaľ, potvrdzuje pravidlo a aj keď o nás daný bývalý externý spolupracovník tvrdí opak, na naše správy sa už neozval a neodpovedal na našu komunikáciu. Napriek tomu mu však, samozrejme, boli všetky záväzky z našej strany uhradené v 100 % výške.

Next Media Group, s.r.o. okrem nadštandardných honorárov svojim redaktorom poskytuje rôzne motivačné odmeny, ako sú Macbooky, iPhony, knižky, vstupenky na koncerty, permanentky do kín a iné hodnotné bonusy. Za celé pôsobenie našej mediálnej skupiny boli rozdané iba nefinančné odmeny našim spolupracovníkom za desiatky tisíc eur. Kľúčovým členom tímu, ktorí naše pôsobenie opustili, sme vždy poskytli odstupné nad rámec dohody a v nadštandardnej výške.

Taktiež čestne vyhlasujeme a relevantnými dôkazmi podkladáme, že spoločnosť Next Media Group, s.r.o. všetky pracovné vzťahy vždy realizovala a realizuje na základe riadnej zmluvy a teda legálne a v súlade s platnou legislatívou a zákonmi Slovenskej Republiky. Rovnako tak Next Media Group, s.r.o. platí riadne a načas všetky dane a odvody, ako aj všetci naši spolupracovníci, čo je možné overiť na portáli Dlžník.sk alebo Finstat.sk.

Priame linky na profil našej spoločnosti tu:
https://dlznik.zoznam.sk/socialna-siet/spolocnost-next-media-group-sro
https://www.finstat.sk/50165305

V máji 2017 spoločnosť Next Media Group, s.r.o. podstúpila inšpekciu Inšpektorátom práce zameranú na akékoľvek nelegálne pracovno-práve vzťahy. Výsledok inšpekcie práce vykonanú Inšpektorátom práce pre spoločnosť Next Media Group, s.r.o. znie: “V kontrolovanom subjekte neboli zistené nedostatky”.

Dôkaz:

Spoločnosť Next Media Group, s.r.o. detailne monitoruje a zaznamenáva všetky zverejňované informácie o našej spoločnosti, ktoré aj na základe vyššie zverejnených informácií určité osoby preukázateľne uverejňujú so zámerom poškodiť dobré meno spoločnosti Next Media Group, s.r.o., čím páchajú trestný čin ohovárania v zmysle § 373 ods. 1 Trestného Zákona, porušujú ústavný zákon z Ústavy Slovenskej republiky, článok 19 ods. 1, ktorý zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, ako aj ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 41 a nasl.) o pravidlách hospodárskej súťaže, najmä v súvislosti s nekalosúťažným konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže.

Spoločnosť Next Media Group, s.r.o. podniká v tejto chvíli potrebné právne kroky v spolupráci s advokátskou kanceláriou KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o. na ochranu svojho dobrého mena pomocou predbežných súdnych opatrení, súdnych žalôb s nárokom na finančné odškodnenie, ako aj podaním trestných oznámení na známe či neznáme osoby.

Spoločnosť Next Media Group, s.r.o. dáva na vedomie dotyčným trestnú činnosť páchajúcim osobám, že akákoľvek ďaľšia činnosť bude opätovne dokladaná do spisov, či budú podávané opätovné žiadosti na predbežné opatrenia, súdne žaloby s nárokom na finančné odškodnenia, ako aj trestné oznámenia na známe či neznáme osoby.

Našim cieľom nie je poškodzovať či sankcionovať osoby, ktoré možno nevedome konajú túto činnosť, ale zastaviť šírenie nepravdivých informácií o našej spoločnosti a napraviť jej týmito konaniami poškodené meno. Žiadosti o zastavenie súdnych a trestno-právnych konaní a mimosúdne vyrovnania, prosíme, aby dotyčné osoby smerovali na e-mail [email protected].

Ďakujeme, že rešpektujete právo na dobré meno. Rovnako tak ako my na to vaše.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here